• BİR HARF BİN İSTANBUL
  ...
  ...
  Düşün
  Oku
  Yaz
 • BİR HARF
  BİN İSTANBUL
  ...
  Okuma-Yazma Becerilerini Takip Sistemi

Amaç: Bu proje ile ilkokuma yazma bilmeyen öğrencilere ilkokuma yazma becerisi kazandırabilmek, okuma ve okuduğunu anlama becerileri yetersiz olan öğrencilerin bu alandaki becerilerini artırabilmek; ilkokuma, yazma ve okuduğunu anlama yöntem ve tekniklerine sahip öğretmenler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

OKUMA YAZMA BECERİLERİ ÖĞRETİMİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI (Kitabı indirmek için tıklayınız!)
KURS VELİ İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ: (Örneği indirmek için tıklayınız!)

KURS ÖĞRETMEN İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ: (Örneği indirmek için tıklayınız!)

Bir harf bir insanı aileyi milleti dünyayı değiştirir...

.