• BİR HARF BİN İSTANBUL
  Düşün
  Oku
  Yaz
 • BİR HARF
  BİN İSTANBUL
  ...
  Okuma-Yazma Becerilerini Takip Sistemi

Amaç: Bu proje ile ilkokuma yazma bilmeyen öğrencilere ilkokuma yazma becerisi kazandırabilmek, okuma ve okuduğunu anlama becerileri yetersiz olan öğrencilerin bu alandaki becerilerini artırabilmek; ilkokuma, yazma ve okuduğunu anlama yöntem ve tekniklerine sahip öğretmenler yetiştirmek amaçlanmaktadır.


OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ REHBERİ (yeni) (Kitabı indirmek için tıklayınız!)
OKUMA YAZMA BECERİLERİ ÖĞRETİMİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI (Kitabı indirmek için tıklayınız!)
KURS VELİ İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ: (Örneği indirmek için tıklayınız!)

KURS ÖĞRETMEN İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ: (Örneği indirmek için tıklayınız!)

Bir harf bir insanı aileyi milleti dünyayı değiştirir...